Decet
door TriVu & Phenox
Inhoudelijke ondersteuning van pensioenfondsen

 • Continuïteit
 • Stabiliteit
 • Ontzorging
 • Eenheid van visie en werkwijze
 • Pragmatisch
 • Actualiteit
 • Aanspreekpunt is bestuurssecretaris
 • Jarenlange ervaring
 • Specialisten beschikbaar

Wij combineren de kennis van specialisten,

hebben de flexibiliteit van een start-up en

de ervaring van een gevestigde onderneming

met de focus op actualiteit en zijn gewend om te leveren.

Hieronder vindt u meer informatie over Decet. Wilt u nader met ons kennismaken? Neem dan contact op met Paul de Koning. Zijn contactgegevens zijn:

M: +31 (0)6 57 61 21 07
E: paul.de.koning@trivu.nl

Decet staat voor

 • Een vernieuwende vorm van bestuursondersteuning:
  • Gericht op operationaliseren vanuit diepgaande kennis en ervaring
  • Ingewikkelde, abstracte modellen vertalen naar praktische uitvoering
  • Doel is een heldere aanpak met bijdragen aan de realisatie van doelen en ambities van het pensioenfonds.
 • Het gemak van een eigen bestuursbureau, maar zonder werkgeverschap.
 • Zowel tijdelijke/ projectmatige ondersteuning als structurele ondersteuning.
 • Mét en dóór specialisten.
  Zowel senior ervaren bestuurssecretarissen, regisseurs,  als specialisten met de benodigde ondersteuning.
 • De lijnen zijn en blijven kort.
 • Continuiteit is geborgd.
 • De bundeling van de expertise van de professionals van TriVu en Phenox met een ruime ervaring op hun vakgebied én op het gebied van besturen en toezicht.
 • Werkend onder één label en één set van voorwaarden.
 • Eigen missie, visie en kernwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Decet  is

Het kernteam dat ingezet wordt voor de bestuursondersteuning bestaat uit de bestuursondersteuner en een notulist. De bestuursondersteuner is de regisseur in de dienstverlening. Hij of zij kan bij zijn advisering een beroep doen op de specialisten van TriVu & Phenox.

Een eindverantwoordelijke wordt aangesteld voor het klantmanagement en de bewaking van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Decet in detail

Bestuursondersteuner

 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale dienstverlening.
 • Ondersteuning op strategische dossiers.
 • Overziet de samenhang van de dienstverlening en uitbestedingspartners van de opdrachtgever.

 Notulist

 • Notuleert de vergaderingen van het fonds.

(senior) Adviseur

 • Adviseert over governance, uitbesteding, pensioenbeleid, compliance, integraal risicomanagement.
 • Onderhoudt externe contacten met uitbestedingspartners en toezichthouders.
  Stemt bestuursdossiers inhoudelijk af.
 • Inhoudelijke supervisie op ondersteuner en notulist.
 • Is back-up en peer voor de bestuursondersteuner.

Juridische ondersteuning

 • Juridisch advies.
 • Verplichtstellingsvraagstukken.
 • Due diligence op juridische stukken.
 • Juridisch onderhoud fondsdocumenten.

Actuariële ondersteuning

Pré Certificering is onafhankelijk en brengt de totale kosten voor het certificeringstraject op een lager niveau.

 • De berekening en het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen.
 • Kostendekkende premie.
 • Analyse van resultaat naar bronnen.
 • Het verloop van de aantallen en de opgebouwde pensioenen per status van de (gewezen) deelnemer en gepensioneerden.
 • Berekeningen van gegevens voor het jaarverslag en staten en ter vaststelling van het (minimaal) vereist eigen vermogen.
 • Opstellen intern actuarieel rapport.
 • Staten ten behoeve van de toezichthouder.

Strategische actuariële ondersteuning

 • Sterfteonderzoek.
 • Herverzekeringsbeleid en uitvoering.
 • Haalbaarheidstoets.
 • Herstelplan.
 • Premiestelling.